Kategori: Workshop

brandingem_employeeadvocacy_helsingborgsstad

Föredrag för Helsingborgs stad om digitala ambassadörer

Vi hade nöjet att vara på plats i Helsingborg och prata inför 200 ledare från Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingsborgs stad. Föredraget handlade om medarbetarengagemang och genuint ambassadörskap.