”Employer branding kan inte vara en isolerad ö utan måste förankras med affärsmålen.” Emma Lindgren intervjuades nyligen om digital Employer Branding i Competencebloggen som drivs av Newsec.

Branding’Em har talat mycket om vikten av att se sina medarbetare som ambassadörer. Då krävs det förankring vid beslutsbordet, en investeringsvilja och en holistisk strategi snarare än punktinsatser.

Här kan du läsa hela inlägget.