Vad är Employee Advocacy? I den korta versionen handlar det om att göra medarbetarna till ambassadörer. Den lite längre versionen handlar om att sätta en strategi för hur medarbetarna ska vilja bli digitala språkrör för varumärket de arbetar för. Och den resan börjar alltid internt.

Företag spenderar idag allt större del av sin marknadsbudget på externa bloggare och influencers. Få företag lägger samma summa pengar på att stärka medarbetarnas engagemang för ens produkt eller tjänst. I Employee Advocate Marketing är kunden inte längre viktigast. Medarbetaren är.

Den genomsnittliga Facebookanvändaren har i genomsnitt ett par hundra vänner; sitt personliga nätverk. Drygt var fjärde LinkedIn-profil har mellan 500 och 1 000 connections.  Enligt en studie från Weber Shandwick delar redan 33 % av medarbetare länkar, bilder och videos om deras arbetsgivare på sociala medier utan någon uppmuntran från företaget. Det finns en enorm outnyttjad potential – för hur hade procentsatsen sett ut om det fanns en tydlig strategi?

Det finns flera konkreta sätt att börja arbeta med Employee Advocacy.  Vi har satt ihop en quick guide:

Screen Shot 2017-06-20 at 14.17.13

  1. Få med ledningen: Allt startar vid ledningsbordet. Hur stärker detta affären? Bygg case:t och få med ledare från alla funktioner på tåget.
  2. Ta fram styrdokument: Det behöver inte handla om tunga policies. Men sätt enklare riktlinjer som kan vägleda medarbetare som t.ex. vill bidra med bilder, videos, blogginlägg och annat innehåll till företagets officiella kanaler.
  3. Internutbilda: Investera i att utbilda medarbetarna i bl.a. er Tone of Voice, i de olika kanalerna och hjälp dem att förstå vinningen även för dem.
  4. Identifiera nyckelambassadörer: Alla medarbetarna behöver inte (och kanske inte heller ska) vara med från start. Men identifiera tidigt några medarbetarna som kan driva frågan och framför allt; engagera andra. Det bör vara både formella och informella ledare.
  5. Testa. Laborera. Mät. Gör om: Låt det bli ett trial-and-error-arbete. Oavsett hur bra strategin kan tyckas vara i början måste du låta processen ta tid, och mogna. Våga experimentera.

Är du intresserad av hur ert företag kan börja jobba strategiskt med Employee Advocacy Marketing? Kontakta hello@brandingem.com.