Emelie Fågelstedt är digital kommunikatör, entreprenör och tech-journalist. Hon har jobbat som egenföretagare med kunder i Europa, Nordamerika och Asien sedan 2010 med mål att hjälpa företag att förstå potentialen med digitala kanaler.  Emelie trycker på vikten av att skapa en stark och öppen företagskultur där medarbetarna lyfts och får agera språkrör för ett företag, både offline och online. Det hjälper varumärken att bli mer personliga och transparenta vilket också stärker deras position på marknaden.

Twitter: @emeliefagel
LinkedIn: Emelie Fågelstedt
Hemsida: emeliefagelstedt.com