Att få medarbetarna att prata positivt om ens företag i sociala medier måste ske naturligt, och är något som en arbetsgivare behöver jobba på för att förtjäna. Employee Advocacy börjar alltid internt på ett företag, och en nyckel kan vara att se över medarbetarförmånerna och börja att man värderar sina medarbetare högt.

På senare år har det blivit allt vanligare att ge sina medarbetare mer makt över sitt eget arbetsschema. Flextid är en arbetsförmån som för många är helt avgörande för att ta ett jobb; möjligheten att kunna balansera privat- och arbetsliv och allt vad det innebär. Till följd av digitaliseringen går det idag att utföra mycket av sitt arbete helt på distans. Därför tror vi också att flexrum inom kort kommer att bli en viktig diskussion i medarbetarsamtal – att tillåta sina medarbetare att jobba på den plats där de för stunden känner sig mest engagerade och som kanske får vardagspusslet att gå ihop lite mer.

Studier har visat att distansarbete gör medarbetare mer produktiva och nöjdare med sitt arbete. 91 % uppger att de får mer gjort när de jobbar på distans. Medarbetare uppger samtidigt att de känner sig högre värderade på sitt arbete när de tillåts jobba utanför kontoret – kanske för att de känner att arbetsgivaren litar på dem. 43 % av arbetsmarknaden i USA uppger idag att de jobbar på distans åtminstone en del av tiden.

Gigekonomi och allt fler frilansare

I gigekonomins era förväntas fler av oss att bli frilansare. Att som företag behålla talanger inhouse kommer bli mer utmanande. Företag behöver vara beredda på att erbjuda sina medarbetare större friheter för att de ska vara beredda att stanna kvar.

Häromveckan var Emelie en del av en panel på techkonferensen Landing Careers Festival i Lissabon på temat Why aren’t companies pushing for remote? Idag finns det företag som existerar helt på distans, med 200 anställda, och där alla håller kontakten digitalt och jobbar med varandra med hjälp av olika digitala verktyg. Ett sådant exempel är Gitlab, där hela teamet inleder varje morgon med ett videosamtal på trettio minuter (med hjälp av verktyget Zoom som tillåter fler än 50 personer att vara uppkopplade åt gången). Tre gånger per år träffas de även någonstans i världen för en veckas workshop; senast flögs hela teamet till Mexiko. Resten av tiden får de anställda jobba från vilket land eller vilken plats de själv önskar – bara de sköter sina arbetsuppgifter.

Det finns ett program som heter Remote Year, där ett femtiotal personer reser, jobbar och bor tillsammans under tolv månader – och flyttar till en ny stad varje månad. Av deltagarna är ungefär hälften anställda med arbetsgivare som tillåter dem att resa.

Fördelar med att tillåta distansarbete

Att tillåta distansarbete innebär att ens medarbetare ges möjlighet att plocka in perspektiv och erfarenheter från nya platser och möten. Det är något som kan stärka en organisation, och öka förståelsen för andra marknader. Särskilt idag när många företag riktar in sig på en global marknad.

Samtidigt ger det företag möjlighet att låta sina medarbetare rapportera från olika platser runtom i världen och dela med sig av innehåll och bilder, kanske på företagets egna blogg eller sociala medier-konton. Något som kan fungera som en bra employer branding-strategi.

Att tillåta distansarbete behöver inte heller innebära att ens medarbetare försvinner månader i sträck. Det kan också handla om att tillåta arbete hemifrån någon gång i veckan, eller att en person får åka och jobba från ett annat land någon vecka då och då. Flera stora företag i Sverige har börjat skaffa medlemskap på co-working spaces så att medarbetarna kan jobba från en annorlunda miljö när de önskar.

En medarbetare som känner hur arbetsgivaren litar på dem fullt ut, och som ges möjlighet att bestämma mer över sin egen tid, kommer att vara en nöjdare medarbetare. Den som väljer att resa på arbetstid kommer att kunna samla energi och nya intryck. Det är sådana saker som man pratar om med sina vänner och de personer man träffar – att man jobbar för ett företag som tillåter än att  utforska världen och att växa som människa. Det är även en faktor och frihet som kommer få en person att vilja stanna kvar som anställd längre.

Employee Advovacy måste förtjänas av arbetsgivaren

En employee advocacy-strategi kan aldrig börja i att tvinga medarbetare att tala positivt om företaget de jobbar för. Det måste börja med att förtjäna kärlek, tillit och engagemang från sina medarbetare, så att de självmant väljer att tala gott om sin arbetsgivare i digitala kanaler. Framåt kommer allt fler företag att behöva se över sin medarbetarpolicy, både för att behålla sina medarbetare som anställda, men även för att få dem att frivilligt vilja agera språkrör för företaget.

Den 31 augusti talar Emelie på Goto10 för Svenska Nomader om distansarbete och digitala nomader. Mer information här.

Är du intresserad av hur ditt företag kan jobba strategiskt med Employee Advocacy Marketing? Kontakta oss på hello@brandingem.com.