”Vägen till framgång börjar inifrån. Idag innebär det ökade krav på att internkommunikation används tidseffektivt och strategiskt av både chefer och medarbetare. Det förutsätter ett välfungerande samarbete mellan HR och internkommunikation som stärker en företagskultur med högt medarbetarengagemang. Samtidigt gäller det att anpassa sin internkommunikation till digitaliseringen och använda kommunikationskanaler på ett sätt som fångar arbetsplatsens alla generationer.”

Emma modererar konferensen Strategisk internkommunikation.

Läs mer om eventet här.