Externa influencers används flitigt för att bygga varumärken online. Men få företag arbetar idag strategiskt med att göra sina medarbetare till språkrör och budskapsbärare i digitala kanaler.

Vad är Employee Advocate Marketing?

Advocate marketing innebär att de egna medarbetarna ges utrymme att kommunicera om och åt ens företag online, både på officiella företagskanaler men även på deras egna, privata kanaler. Det skapar ett mänskligare varumärke, samtidigt som det interna engagemanget på företaget höjs.

Enligt en studie från Weber Shandwick delar redan 33% av medarbetare länkar, bilder och videos om deras arbetsgivare på sociala medier utan någon uppmuntran från företaget. Det visar på att medarbetare är villiga att agera varumärkesambassadörer av fri vilja.

Varför Advocate Marketing?

  • Enligt en undersökning från Social Media Today får innehåll som delas av medarbetare i snitt 8x högre engagemang än det som delas via ett företags officiella kanaler.
  • Enligt Edelman Trust Barometer 2014 litar vi i snitt 2x mer på en medarbetare på ett företag än på VD:n.
  • Säljare som använder sociala medier för att sälja (social selling) lyckas i snitt 78% bättre än säljare som inte använder sociala medier i sitt arbete, enligt  Forbes.
  • Enligt en studie från MSLGroup får varumärkesbudskap som sprids av medarbetare 561% högre räckvidd än det som sprids via företagets officiella sociala medier-kanaler.
  • Varumärkesbudskap delas i snitt 24x oftare om de delas av en medarbetare jämfört med om det delas av företaget självt, enligt MSLGroup.
  • 77% av köpare handlar hellre från ett företag vars VD använder sociala medier, enligt Source: MSLGroup.

Case studies

  • Dell jobbar aktivt med att engagera sina anställda för att attrahera ny talang att söka sig till företaget. Över 10 000 av deras anställda har fått gå en kurs för att bli certifierade inom sociala medier för att tala om företaget online: How Dell Turned Its Workforce Into an Army of Recruiters
  • IBM har lyfter 500 av sina medarbetare som thought leaders i deras program IBM Voices. På hemsidan ges de anställda utrymme att dela sina tankar om världen idag och om var företaget är på väg.

Artiklar på ämnet