Den 27 september hade vi nöjet att vara på plats i Helsingborg och prata inför 200 ledare från Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingsborgs stad. Föredraget handlade om medarbetarengagemang, genuint ambassadörskap och sätt att få medarbetarna att självmant agera digitala ambassadörer. Det genomgående temat var Employee Advovacy Marketing och hur man sätter en plan för att lyfta medarbetarna mer i externa digitala kanaler.

Stort tack till Susanne Fras, Chef Pedagogiskt center, och Paulin Larsen Berglöf på Grit Consultancy för möjligheten att delta denna morgon! Och tack till en fantastiskt engagerad publik som ställde många bra frågor och deltog till en intressant debatt efter föredraget.